Michael Bertilsson CEO

Hej

Som VD för EUSL är mitt mål att omsätta organisationens teori i praktik och förverkliga målet om att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar. EUSL är en innovativ organisation med hög målsättning och ett nytänkande i fokus. Att EUSL tar taktpinnen i egna händer och själv implementerar frågeställningar samt lösningar, ligger mig varmt om hjärtat och det är i denna miljö mina kunskaper och egenskaper kommer fram starkast.

För mig som ledare är det viktigt att visa tydlighet, mål och inriktning i det arbete vi vill genomföra. Jag tror på att skapa framgång genom medarbetare och för mig är det viktigt att nyttja varandras styrkor och ta vara på andras kompetenser längs vägen. Jag tror mycket på prestigelöshet och förlitar mig fullt ut till mina medarbetare som skapar möjligheter för att driva verksamheten till resultat.

Min värdegrund är baserad på övertygelsen om alla människors lika värde för en hållbar framtid. Långsiktighet och hållbarhet är för mig centralt i min strategiska inriktning och stämmer helt överens med hur EUSL vill verka och uppfattas. Tillsammans med engagerade medarbetare, en stor möjlighet till innovationskraft samt kompetensutbyten med näringslivet uppnår jag både mina och EUSL’s mål

 

 

Vår målgrupp befinner sig i en stor omställning. Myndigheternas krafter är de som idag finns på marknaden och de är tröga och reaktiva. Sett till förändringsbenägenheten kommer människors behov påverkas och då behövs en annan angreppsvinkel som både är snabbare, trendkänslig och proaktiv. Därför är det viktigt att EUSL som organisation ska vara ett alternativ och ett komplement till myndigheter, för näringslivet och inte minst individen för att på ett effektivt sätt vara med och påverka vardagen för de som befinner sig i ett utanförskap.

Jag delar helhjärtat EUSL’s ställningstagande där näringslivet måste bjudas in i arbetet med integration och utanförskap och det måste göras både storlek som branschoberoende. För att säkerställa att vårt erbjudande till näringslivet är i ständig framkant och som inte bara möter medlemmarnas behov utan även ger dem nya affärsmannamässiga möjligheter krävs en god dialog mellan medlemmar, övrigt näringsliv och myndigheter och där ser jag att EUSL redan idag verkar i framkant.

Vi räknar med att finnas i andra EU länder som alla har kommit olika långt i sin utveckling och då blir behovet av ledarskap extra viktigt. För att vara relevanta med våra erbjudanden krävs det att vi varje dag utmanar gamla synsätt, aldrig uttalar ord som ”så har vi alltid gjort”, inte vara rädda för att prova nya vägar eller vända bort från vägar som inte håller och ständigt fokuserar på ett mer inkluderande samhälle genom smarta lösningar för våra medlemmar. Jag ser fram emot att vidareutveckla mitt ledarskap både för våra medlemmar och organisationen.


FRAMTIDEN!

Jag önskar sätta ökat kundfokus mot både existerande men också kommande medlemmar så att fler företag vill ansluta sig till EUSL.

EUSL är en organisation som vill vara större än sig självt genom att verka för ett mer inkluderande samhälle vilket kräver en kvantitet av företagare som både vill öka sin egen omsättning och göra något bra för samhället. Mot bakgrund av detta så känner jag mig trygg inför framtiden. Med vår breda spridning, vår diversifierade portfölj och våra starka medlemmar är vi väl positionerade för att fortsätta utveckla fler erbjudanden till fler människor och skapa en bättre värld.

Med vänliga hälsningar
Michael Bertilsson
CEO
EUSL-Gruppen

European Social Label

European Future Label

S’agapo Store

European Social Label – Care to Change The World

Designed and developed with the goal to change the world