THE EUSL GROUP

CARE TO CHANGE THE WORLD

 

European Social Label Gruppen, förkortning EUSL-Gruppen, är ett konglomerat med tre olika inriktningar och tillhörande underliggande områden. Tillsammans skapar de en enhet med fokus på mångfald, inkludering och integration. Denna enhet, som ett koncept kallat för RoomsWithoutanAppointment – rum utan möte –  är något vi tillämpar på små och medelstora företag i hela EU på ett sätt där dessa frågor ska ses som en investering och inte som en kostnad. Genom att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med dessa frågor kan vi förändra synsättet på utanförskap och göra världen till det bättre.

European Social Label Group’s kärna är en icke-statlig, ej vinstdrivande organisation men som är medlemsdriven med inriktning på juridiska organisationer i första hand. Som namnet antyder är verksamheten riktad mot hela EU vilket innebär att alla medlemmar får tillgång till EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, inom medlemskapet. European Social Label’s medlemmar skiljer sig från de flesta andra icke-statliga organisationer eftersom vår medlemsbas är främst baserad i SME-sektorn.

Svep åt vänster för att se de olika inriktningarna och de tillhörande  tjänsterna vi erbjuder våra medlemmar eller tryck på knappen nedan för att läsa mer om kärnan i vår verksamhet. Vår tjänst gentemot våra medlemmar är baserad på en god avkastning på investeringar för dem och en bättre värld att leva i för oss.

Integration som det borde vara.

European Social Label

Gör det attraktivt för småföretag att arbeta med utanförskap

European Future Label

Ett europeiskt utbildningskoncept med fokus på arbete

Social Green House

Få hjälp med att starta ett företag – ett snabbspår mot integration

S’agapo Store

En gemensam e-handelsplattform för alla medlemmar

Growthify

Internationell finansieringslösning för trygg handel inom EU

Stiftelsen European Social Label

Medlemsavgiften går till sociala projekt för ett bättre samhälle

Social Impact House

European Social Label’s lokala företagshubbar för medlemmar 

Om oss

Vår historia, vårt syfte och vår framtid

Starsystem

Ett valideringssystem för integrationsarbete på din arbetsplats

Stiftelsen European Social Label

Change done right.

Alla medlemmar betalar en medlemsavgift för att ta del av tjänster som S’agapo Store och Growthify men avgiften går också direkt tillbaka till samhället i form av lokala projekt. Tanken är att lägga till ett mervärde till våra medlemmars varumärken genom att låta dem driva sociala projekt nära dem och visa det för sina kunder. 

SOCIAL GREEN HOUSE

Entreprenörskap för alla

Social Green House är en del av European Social Label Gruppens konglomerate som riktar sig till den blivande företagaren som har idén men inte kunskapen. Eller har kunskapen men i ett tidigare försök misslyckats. Deltagare i Social Green House-programmet får ett medlemskap i European Social Label samt hjälp och stöd både från organisationen och av alla dess medlemmar. Vi vill kalla det för ett fadderskap eftersom European Social Label genererar nya kunder till våra medlemmar och hjälper någon annan att starta sin verksamhet.

Eget företagande är ett bra alternativ för att snabbare komma in i samhället och bli en samhällsbärare. Som ägare av sitt egna företag slipper man kraven som en arbetsgivare ställer och får möjligheten att skapa sin egen arbetsplats. Social Green House hjälper alla som vill starta företag att verkliga just sin dröm.

Social Impact House

Entreprenörskap för alla

Social Impact House är European Social Label’s lokala mötesplatser. Här arbetar medlemmar för sig och tillsammans, hit kommer deltagare från Social Green House för att lära sig företagande i en verklig miljö och det är hit utomstående kommer för att besöka European Social Label och uppleva allt som det innebär att vara en del av verksamheten. Det inkluderar en jämställd mötesplats då alla Social Impact House’s är referenspunkter för vårt valideringssystem. 

S’AGAPO STORE

Opens 2020-09-01

På S’agapo Store säljer alla medlemmar inom EUSL sina produkter och tjänster samt rekryterar ny personal på en gemensam plattform. I vårt konsumentdrivna samhälle är det bra att veta att när man handlar i S’agapo Store kommer man alltid att hjälpa någon annan till ett bättre liv genom att skapa ett arbetstillfälle.

GROWTHIFY

Factoring done right

Med Growthify såg vi många missade affärsmöjligheter. Inte bara ur ett säljarperspektiv utan också ur ett konsument perspektiv. Affärer för flera hundra miljoner uteblir för att säljare inte kan erbjuda attraktiva betallösningar. Omvänt blir hundratals miljoner människor runt omkring oss besvikna eftersom deras kundvagn är full men ingen passande betalningslösning erbjuds.

Growthify ändrar allt detta när vi erbjuder våra medlemmar en ny factoringtjänst, inklusive avbetalningar och fakturor, mellan alla EU och EES- länder. Med Growthify kan säljare och köpare befinna sig i vart som helst och fortfarande få en bra och säker upplevelse.

MEDLEMMAR

Läs mer om våra medlemmar

European Social Label Gruppen har fantastiska medlemmar. Här hittar du alla våra medlemmar, lite om deras affärer, sociala medier och vad de gör för att skapa en bättre värld. (Kommer snart)

EUROPEAN FUTURE LABEL

Ett Europeiskt utbildningskoncept med fokus på arbete

European Future Label, EUFL, ​​är en del av European Social Label Gruppens konglomeratet som fokuserar på utbildning. EUFL är en paraplyorganisation för landsspecifika skolor i syfte att skapa meningsfull och effektiv utbildning för sina studenter, baserat på vad medlemmarna i EUSL-Gruppen önskar. Kurserna är normalt korta men mycket effektiva och de har alla gemensamt att de definieras av någon som behöver denna specifika kompetens när kursen är klar.

 

EUROPEAN SOCIAL LABEL

Care to Change The World

Kärnan i EUSL-Gruppen är European Social Label. Här samlar vi alla våra medlemmar för att nätverka, dela erfarenheter och utveckla marknadsstrategier. European Social Label är den första och viktigaste delen i konglomeratet som är European Social Label Gruppen och ansvarar för alla andra tjänster. Syftet är att utveckla tjänster som är attraktiva för såväl nuvarande som nya medlemmar för att sticka ut i konkurrensen.

Contact us

Service som det borde vara

Dina åsikter är viktiga för oss. Oavsett om det är en enkel fråga eller ett värdefullt förslag är vi här för att svara. Du kan ringa oss via telefon eller maila oss direkt.

+46 775 550 500
info@eusl.eu
Forskarvägen 1, 702 18 Örebro

    Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.